Materi Bahasa Jawa Kelas X K13 Materi Bahasa Jawa Kelas X K13

SEMESTER I BAB I. Tembang Pangkur II. Analisis Cerkak Bahasa Jawa III. Teks Pawarta IV. Teks Deskripsi Omah Jawa V. Aksara Sandhangan...

Read more »
6:25 pm

Materi Bahasa Jawa Kls XI K13 Materi Bahasa Jawa Kls XI K13

SEMESTER I BAB I. Tembang Pocung II. Analisis Novel Bahasa Jawa III. Sesorah IV. Teks Eksposisi Adat Jawa V. Aksara Rekan SEMESTER ...

Read more »
6:13 pm

Tabel kerangka tembang macapat Tabel kerangka tembang macapat

Tabel kerangka tembang macapat.  Tahukah kalian apa yang membedakan susunan lirik tembang macapat dengan geguritan? yap, pembedanya adal...

Read more »
8:52 pm

Rura Basa Rura Basa

Rura basa = tembung salah kaprah. Rura basa asalae saka tembung rura lan basa. Rura tegese rusak.             Dadi rura basa tege...

Read more »
3:51 pm

Cangkriman Cangkriman

Cangkriman lan tuladhane Cangkriman yaiku tetembungan utawa unen-unen kang kudu dibatang maksude. Wujude cangkriman : ...

Read more »
1:46 pm

Purwakanthi Purwakanthi

gandhengan swara Purwakanthi asale saka tembung : · Purwa : Wiwitan / ngarep · Kanthi : Gandheng Dadi purwakanthi ...

Read more »
1:22 am
 
Top